ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་། བླ་རུང་ཆོས་སྒར།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཊོམ་ལན་ཊོ་སི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི་ཟུང་འབྲེལ་ཚོགས་གཙོ་ཇིམ་མེཀ་གྷ་ཝྭན་དང་འཇོ་སེབ་ཕི་ཊི་གཉིས་ཀྱིས་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་དུ་བཅའ་སྡོད་རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་ཚབ་པར་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཏེ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གསེར་རྟ་བླ་རུང་ཆོས་སྒར་གྱི་གྲྭ་བཙུན་ཚོའི་སྡོད་ཤག་མང་པོ་ཞིག་གཏོར་བཤིག་བཏང་ནས་གནས་ཚུལ་ཚབས་ཆེན་ཞིག་འབྱུང་གི་ཡོད་ཅིང་།

XS
SM
MD
LG