ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༢/༡༠/༠༧

རྒྱ་གར་གྱིས་ར་ཤི་ཡེའི་རྡུལ་ཕྲན་གྱི་ནུས་ཤུགས་ལ་བརྟེན་པའི་མཚོ་འོག་དམག་གྲུ་ཞིག་མཁོ་སྒྲུབ་བྱ་རྒྱུ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་གར་དང་ ར་ཤི་ཡེའི་གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣ་ཕན་ཚུན་གྲོས་མོལ་རྒྱུན་སྲིང་སྟེ་བྱས་པའི་རྗེས་སུ་ མཐར་ ར་ཤི་ཡས་རྒྱ་གར་ལ་ ཡང་བསྐྱར་རྡུལ་ཕྲན་གྱི་ནུས་ཤུགས་ལ་བརྟེན་པའི་མཚོ་འོག་དམག་གྲུ་ཞིག་བོགས་མར་གཏོང་རྒྱུར་མོས་མཐུན་བྱས་ཡོད་པ་དང་ གླ་གཡར་བྱས་པ་འམ་ བོགས་མར་བཏང་བའི་བཏང་གླ་ཨ་སྒོར་འཐེར་འབུམ་གཉིས་གནས་རྒྱུ་ཡིན་པའི་སྐོར་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG