ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༧

བལ་ཡུལ་དུ་གློ་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི་ཞུས་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

སྤྱི་ལོ་༡༩༥༩ལོར་བོད་ལ་དུས་འགྱུར་བྱུང་བའི་རྗེས་སྤྱི་ལོ་༡༩༦༠ལོ་ནས་༡༩༧༤ལོ་བར་བལ་ཡུལ་དང་བོད་ཀྱི་ས་མཚམས་ས་ཁུལ་གློ་སྨན་ཐང་དུ་བོད་མི་ན་གཞོན་སྟོང་ཕྲག་གཉིས་ལྷག་གིས་གློ་སྒྲིག་འཛུགས་ཞེས་པ་བཙུགས་ཏེ་འཇབ་རྒོལ་དང་གསང་ཉུལ་གྱིས་རྒྱ་ནག་ལ་ཕར་རྒོལ་བྱས་ཡོད་པས། རྗེས་ལ་གློ་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་མི་རྒྱུད་རྣམས་བལ་ཡུལ་སྤོག་ར་ས་ཁུལ་དུ་བོད་མི་གནས་སྡོད་གཞིས་ཆགས་གསུམ་བཙུགས་ཡོད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG