ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༥/༣༠

བུད་མེད་ཕྱི་མི་གཞིས་ཆགས་པ་རྣམས་དེང་དུས་ཀྱི་བྲན་གཡོག་ལྟ་བུར་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ། (༡)


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ལས་མི་འཚོལ་སྡུ་ལས་ཁང་ཁག་གིས་ ཀེ་ནེ་ཌའི་གྲོང་ཁྱེར་ཀྲོ་རན་ཀྲོ་ཁུལ་དུ་གནས་འཁོད་བུད་མེད་ཕྱི་མི་གཞིས་ཆགས་པ་རྣམས་ལ་ བརྟན་པོ་མེད་ལ་ ཉེན་ཚབས་ཆེ་བའི་ལས་ཀ་དེ་འདྲ་བྱེད་དུ་འཇུག་ཏེ་ བུད་མེད་དེ་རྣམས་ལ་ལས་ཀ་བྱས་པའི་ཡོང་བབས་སྣེ་སེལ་ཞིག་ལ་མ་སྤྲད་པའི་ཐོག་ ལས་ཀ་བསྐུལ་རྒྱུན་རིང་ལ་ བདེ་འཇགས་ལ་འགན་ལེན་གང་ཡང་མེད་པ་སོགས་ བུད་མེད་དེ་རྣམས་དེང་དུས་ཀྱི་བྲན་གཡོག་ལྟ་བུར་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ ཁོང་ཚོར་ནད་གཞི་འདྲ་མིན་ཕོག་གི་ཡོད་ཀྱང་ ད་དུང་ལས་ཀ་མི་བྱེད་ཐབས་མེད་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG