ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༧

ཡོངས་ཁྱབ་ངང་ཨེ་ཛི་ནད་ཕོག་པའི་གསལ་བསྒྲགས་བྱེད་མཁན་བོད་མི་ཐོག་མ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་མི་ཚོར་ཨེ་ཛི་ནད་དུག་སྐོར་གྱི་ཤེས་བྱ་ངོ་སྤྲོད་དང་གོ་རྟོགས་སྤེལ་ཆེད་བོད་ནང་གི་འབྲོག་པ་ཞིག་གིས་རང་ཉིད་ལ་ཨེ་ཛི་ནད་ཕོག་ཡོད་པ་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད་ཅིང་། ཁོང་ནི་ད་བར་བོད་ཁུལ་དུ་རང་ཉིད་ལ་ཨེ་ཛིའི་ནད་དུག་འགོས་པའི་གནས་ཚུལ་གསལ་བསྒྲག་གནང་མཁན་ཐོག་མ་འདི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པས། འབྲེལ་གནས་ཚུལ་ཚེ་རིང་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་གནང་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG