ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༥/༣༠

དགུ་བཅུ་གསུམ་ལས་འགུལ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་༧་པ་མཇུག་སྒྲིལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་པའི་ཚོགས་པ་དགུ་བཅུ་གསུམ་གྱི་སྐབས་༧་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཉིན་གསུམ་རིང་ཚོགས་པའི་རྗེས་སུ་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་མཇུག་བསྒྲིལ་ཡོད་ཅིང་། ཐེངས་དེའི་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་ཏུ་ལྷ་རྒྱ་རི་རྣམ་རྒྱལ་སྒྲོལ་དཀར་བོད་ཀྱི་དགུ་བཅུ་གསུམ་ལས་འགུལ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོར་འདེམས་ཐོན་བྱུང་སྟེ། ཚོགས་ཞུགས་འཐུས་མི་༣༦་གིས་འོས་ཤོག་འཕངས་ནས་འོས་གྲངས་༣༣་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་སྟེ་མང་མོས་འོས་འདེམས་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG