ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༠

ཨ་རིས་རྒྱ་ནག་གི་བཟོ་ཚོང་ཁང་ཞིག་ལ་དཔའ་འབྱོར་གྱི་ཉེས་ཆད་གཏོང་རྒྱུའི་གསལ་བསྒྲགས་ལ་རྒྱ་ནག་གིས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གི་བཟོ་ཚོང་ཁང་ཧོང་ཤིན་ཟེར་བ་དེས་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་དང་རྒྱབ་འགལ་ངང་བྱང་ཀོ་རེ་ཡ་ལ་གོ་ལག་དང་འབྲེལ་ཡོད་དངོས་ཟོག་མང་པོ་ཕྱི་ཚོང་བྱས་ཡོད་པར་ཨ་རིས་སྐྱོན་བརྗོད་དང་ཉེས་ཆད་གཏོང་རྒྱུའི་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད་སྟབས་རྒྱ་ནག་གཞུངགིས་རྒྱལ་ཁབ་གང་འདྲ་ཞིག་གིས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་ལ་གཞིགས་པས་རྒྱ་ནག་གི་ཚོང་དོན་ཁང་ཁག་གི་ཐོག་དཔའ་འབྱོར་གྱི་ཉེས་ཆད་བཏང་བ་དེ་མ་འོས་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་སྐོར་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG