ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༢/༠༩/༢༥

ཨེ་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚོས་ནད་ཡམས་ཁྱབ་བརྡལ་སྔོན་འགོག་ཆེད་མ་དངུལ་ཟུར་འཇོག་བྱ་རྒྱུ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ལྷོ་ཤར་ཨེ་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་བཅུ་གཅིག་གིས་ཛི་ཀ་ཞེས་པའི་རིམ་ནད་ལ་སོགས་པའི་ནད་ཡམས་ཀྱི་རིགས་ཁྱབ་བརྡལ་སྔོན་འགོག་བྱ་རྒྱུའི་དོན་དུ་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ལས་དོན་སྤེལ་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཛ་དྲག་གི་མ་དངུལ་ཟུར་འཇོག་བྱ་རྒྱུའི་གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG