ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༦

པེ་རིས་གྲོས་མཐུན་ལག་བསྟར་ཐུབ་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ལ་ཤུགས་བསྣོན་བརྒྱག་རྒྱུ་ཡིན་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་མཐོ་རིམ་ལས་བྱེད་ཚོས་བརྗོད་དོན་ལ་ ཉུང་མཐར་རྒྱལ་ཁབ་ཉི་ཤུ་ཙམ་གྱིས་པེ་རིས་ནང་གོ་ལའི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་གྲོས་མཐུན་བཞག་ཡོད་པ་དེ་དངོས་སུ་ལག་ལེན་འགེལ་རྒྱུར་མཉམ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུའི་ཚོད་དཔག་གནང་གི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་འདུག་པ་དང་།

XS
SM
MD
LG