ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

པ་ཀི་སེ་ཏན་ནི་འཇིགས་བསྐུལ་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་ཞིག་རེད་ཅེས་རྒྱ་གར་གྱི་བློན་ཆེན་གྱིས་གསུངས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་གར་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་འོག་ཡོད་པའི་ཀཤ་མིར་གྱི་ནང་ དྲག་སྤྱོད་པ་ཚོ་ཁག་ཅིག་གིས་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་དམག་མིའི་དམག་སྒར་ཞིག་ལ་རེས་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་ གློ་བུར་དུ་དྲག་རྒོལ་བྱས་ཏེ་ དམག་མི་༡༧བསད་པའི་དོན་རྐྱེན་བྱུང་བའི་རྗེས་སུ་ རྒྱ་གར་གྱི་ནང་སྲིད་བློན་ཆེན་རཱ་ཇི་ནདྷ་ སིང་གིས་ པ་ཀི་སེ་ཏན་ནི་ འཇིགས་བསྐུལ་རིང་ལུགས་པའི་རྟེན་གཞི་རེད་ཅེས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག་

XS
SM
MD
LG