ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༥

ཨོ་སི་ཊི་རེ་ལི་ཡའི་ཆབ་སྲིད་ལ་རྒྱ་ནག་གི་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ཚུལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ད་ལྟ་འཕོ་འགྱུར་འགྲོ་ལ་ཉེ་བའི་ཨོ་སི་ཊི་རེ་ལི་ཡར་བཅའ་སྡོད་ཨ་མི་རི་ཀའི་གཞུང་ཚབ་པར་ཨོ་སི་ཊི་རེ་ལི་ཡའི་ཚགས་པར་གྱིས་བཅར་འདྲི་ཞུས་ཏེ། ཨ་མི་རི་ཀའི་གཞུང་ཚབ་པ་ཇཱོན་བྷེ་རིས་ཨོ་སི་ཊེ་རེ་ལི་ཡའི་འོས་འདེམས་དང་ཆབ་སྲིད་ལ་རྒྱ་ནག་གི་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་པར་ངོ་རྒོལ་ཡོད། ཉེ་དུས་ཤིག་ནས་ཨོ་སི་ཊེ་རེ་ལི་ཡའི་ཆབ་སྲིད་ལ་རྒྱ་ནག་གིས་ཤུགས་རྐྱེན་ཅི་ཙམ་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེར་ཨ་མི་རི་ཀ་ཧང་སང་སོང་།

XS
SM
MD
LG