ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༦ཟླ་ ༩ ཚེས་༡༦


ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་སུ་གསུང་བཤད། ཨང་སན་སུ་ཀེའི་ཨ་རིར་འཚམས་འདྲི། ཝུའུ་ཁང་གི་དྲག་གནོན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་གྲྭ་བཙུན་ཕྱིར་ཕུད། གངས་སྐྱེས་སྒྲུབ་པ་སྐྱབས་བཙོན་བཀྲོལ། རྒྱ་གར་གྱི་ཤར་བརྒྱུད་དུ་རུས་ཚད་ཁྱབ་གདལ། ཡུ་རོབ་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ལྷན་ཚོགས།

XS
SM
MD
LG