ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༢/༡༠/༠༡

ལྷོ་རྒྱ་ནག་རྒྱ་མཚོའི་རྩོད་གླེང་རྣམས་སེལ་རྒྱུའི་ལས་དོན་མུ་མཐུད་དུ་བྱེད་དགོས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་མི་རི་ཀའི་སྲིད་འཛིན་སྐུ་ཞབས་བྷ་རག་ ཨཽ་བྷ་མ་མཆོག་གིས་ལྷོ་རྒྱ་ནག་རྒྱ་མཚོའི་བདག་དབང་གི་ཐད་རྩོད་གླེང་ཡོད་པ་རྣམས་ཞི་བའི་སྒོ་ནས་སེལ་རྒྱུར་ ལས་དོན་མུ་མཐུད་དེ་ངེས་པར་དུ་བྱེད་དགོས་པ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད་ དེ་ཡང་ རེས་གཟའ་ཕུར་བུའི་ཉིན་ ལཱ་འོ་སི་ཡུལ་གྱི་ནང་ ལྷོ་ཤར་ཨེ་ཤི་ཡེའི་ཡུལ་གྲུའི་མཐུན་ཚོགས་ཁོངས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་དབུ་ཁྲིད་རྣམས་དང་གྲོས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པའི་སྐབས་ སྐུ་ཞབས་ཨཽ་བྷ་མ་མཆོག་གིས་གོང་གི་གཏམ་བཤད་དེ་གནང་དང་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG