ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༥/༡༩

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཡར་ཐོན་ཚོང་པ་གསར་པའི་མ་དངུལ་རོགས་སྐྱོར་གྱི་གཟེངས་རྟགས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བཙན་བྱོལ་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཚོང་ལས་འཕེལ་རྒྱས་ཡོང་ཆེད་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་ལས་གཞི་ཞིག་ཡོད་པས། བོད་མིའི་མང་གཙོའི་དུས་ཚེན་ཉིན་སྐེད་རགས་ཟེར་བའི་བོད་པའི་གྱོན་ཆས་ཚོང་ལས་ཁང་དང་རྐང་འཁོར་གཡར་མཁན་གྱི་ཚོང་ལས་ཁང་གཉིས་ལ་ ༢༠༡༦ ལོའི་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཡར་ཐོན་ཚོང་པ་གསར་པའི་མ་དངུལ་རོགས་སྐྱོར་གྱི་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་ཡོད་པ་དང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG