ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༢/༡༠/༠༡

བོད་པའི་ན་གཞོན་ཚོ་བོད་མིའི་ཁྱད་ལས་དང་བླངས་ཁོངས་སུ་ཞུགས་གལ་ཆེ་བ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་བོད་མིའི་ཁྱད་ལས་དང་བླངས་ཞབས་ཞུའི་ཁོངས་སུ་བོད་མི་ན་གཞོན་ཚོ་མཉམ་ཞུགས་བྱས་པ་ཡིན་ན་དང་བླངས་བྱ་ཡུལ་སློབ་གྲྭ་དང་སྡེ་ཚན་ཁག་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་ངེས་ཡིན་པ་མ་ཟད། དང་ཞབས་པ་སོ་སོར་ཡང་ཉམས་མྱོང་དང་རང་གི་རིག་གཞུང་། སྐད་ཡིག་སོགས་ཀྱི་སློབ་གསོའི་ཁེ་ཕན་ཆེན་པོ་ཡོད་ཅེས་འདི་གའི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་གཞོན་སྐྱེས་དང་ཤེས་ཡོན་ལས་ནང་དུ་བོད་མིའི་ཁྱད་ལས་དང་བླངས་ཞབས་ཞུའི་ལས་འཆར་འགན་འཛིན་བསྟན་འཛིན་ཉི་མ་ལགས་ཀྱིས་གསུངས་པ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།

XS
SM
MD
LG