ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༣/༡༢/༠༡

ལྕམ་ཨང་སང་སུ་སྐྱི་རྒྱ་ནག་ལ་འཚམས་འདྲིར་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་བློན་ལི་ཁེ་བྱང་གིས་གདན་ཞུས་ལྟར་མྷི་མར་གྱི་རྒྱལ་སྲིད་སློབ་སྟོན་པ་དང་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་གཅིག་ལྕོགས་ལྕམ་ཨང་སང་སུ་སྐྱི་འདི་ཟླའི་ཚེས་༡༧ནས་༢༡བར་རྒྱ་ནག་ལ་རྒྱལ་དོན་འཚམས་གཟིགས་སུ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ཐེངས་ཀྱི་འཚམས་གཟིགས་འདི་ནི་རྒྱལ་ཡོངས་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པས་གཞུང་འཛིན་གསར་འཛུགས་བྱས་པའི་རྗེས་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་ནག་ལ་རྒྱལ་དོན་འཚམས་གཟིགས་ལ་ཕེབས་པ་ཐོག་མ་དེ་ཆགས་ཡོད་པའི་སྐོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG