ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༦

༢༠༡༤ལོའི་ཧོང་ཀོང་གི་དམངས་གཙོའི་ལས་འགུལ་གྱི་འགོ་ཁྲིད་བཙོན་འཇུག་བྱས་མེད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ལོ་གཉིས་གོང་ཧོང་ཀོང་དུ་བྱུང་བའི་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་དམངས་གཙོའི་ལས་འགུལ་དེའི་འགོ་ཁྲིད་ཁག་གིས་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ལད་དོན་སྤེལ་ཡོད་པའི་ཉེས་པ་བཙུགས་བྱས་ཡོད་ན་ཡང་། ད་རིང་ས་གནས་དེའི་ཁྲིམས་ཁང་གིས་ཁོང་ཚོར་དངོས་སུ་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་སྐབས་བཙོན་བཅུག་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་མེད་པས་དེའི་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་གནང་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG