ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༦

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་ཞི་རྒོལ་བ་ཞིག་ལ་ལོ་གསུམ་གྱི་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་བཅད་བཏང་ཡོད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་མདོ་སྨད་རྔ་བ་ཁུལ་ནས་ཡིན་པའི་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་གནང་མཁན་རྔ་བ་ཀིཏི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལོ་གསུམ་གྱི་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་ཡོད། ས་གནས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་གསལ་ལ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དགུང་ལོ་༢༢ལ་ཕེབས་པའི་དགེ་འདུན་པ་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ལ་གསང་བའི་ཐོག་ནས་ཁྲིམས་ཞིབ་བྱས་ཤིང་།

XS
SM
MD
LG