ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༤

ཧི་ལ་རི་ཁེ་ལིན་ཊོན་གྱིས་སྲིད་འཛིན་འོས་མིར་དང་ལེན།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཕྱི་ཟླ་༧་ཚེས་༢༨་ཀྱི་དགོང་མོར་ཨ་མི་རི་ཀའི་ཧྥི་ལ་ཌལ་ཧྥི་ཡ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཚོགས་པའི་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པའི་རྒྱས་འཛོམས་ཚོགས་ཆེན་མཇུག་བསྒྲིལ་ཡོད་པ་དང་། ཚོགས་ཆེན་མཇུག་བསྡུའི་སྐབས་སུ་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་ཟུར་པ་ཧི་ལ་རི་ཁེ་ལིན་ཊོན་ཚོགས་ཁང་ལ་ཕེབས་ཏེ། ཁོང་གིས་རང་ཉིད་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པའི་སྲིད་འཛིན་འོས་མིར་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བར་དང་ལེན་གྱི་གཏམ་བཤད་བྱས་ཡོད་ཅིང་། ཧི་ལ་རི་ཁེ་ལིན་ཊོན་གྱི་བུ་མོ་ཆལ་སི་ཁེ་ལིན་ཊོན་གྱིས་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པའི་རྒྱས་འཛོམས་ཚོགས་ཆེན་ལ་ཕེབས་པའི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་དང་ཨ་རི

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG