ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༧

བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་གྱི་ལས་དོན་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་༢༨་པ་མཇུག་སྒྲིལ་བ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་ཚོགས་པའི་བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་གྱི་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་༢༨པ་མཇུག་སྒྲིལ་བ་དང་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེངྒེ་མཆོག་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་དབུ་བཞུགས་ཀྱིས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཁོ་ནའི་ཐོག་ནས་གསལ་ཐབས་གནང་རྒྱུར་ཆོད་སེམས་བརྟན་པོ་ཡོད་སྐོར་ཚོགས་འདུའི་རྗེས་སུ་གསར་འགོད་པའི་དྲི་བ་ཁག་ལ་ལན་འདེབས་གནང་བའི་སྐབས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་ཡོད་པ་རེད།

XS
SM
MD
LG