ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ལོ་ཙྭ་བ་དང་རྩོམ་པ་པོ་ཆུང་ཚེ་རིང་།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཆུང་ཚེ་རིང་ལགས་ནི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་ཞིག་ཡིན་ལ་རྒྱ་གར་དུ་འབྱོར་བའི་རྗེས་སུ་འདས་པའི་ལོ་ངོ་༡༧རིང་བོད་གཞུང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྩོམ་སྒྲིག་པ་དང་ཉམས་ཞིབ་པའི་ཕྱག་ལས་གནང་མྱོང་བ་མ་ཟད། ད་དུང་ཚན་རིག་དང་གློག་བརྙན་སོགས་ཀྱི་མཉམ་ལས་ཡིག་བསྒྱུར་གནང་མྱོང་ཡོད་པའི་ཐོག་འབའ་པ་ཕུན་ཚོགས་དབང་རྒྱལ་ལགས་ཀྱི་རང་རྣམ་<<བོད་མི་གསར་བརྗེ་བ་ཞིག>>ཅེས་པའི་དེབ་འདི་ཡང་ཁོང་གིས་བོད་བསྒྱུར་ཞུས་ཡོད། མི་པོས་ཆུང་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱི་ཡིག་བསྒྱུར་བརྩམས་ཆོས་རྣམས་གོ་སླ་ཞིང་ཀློག་བདེ་བའི་ཁྱད་ཆོས་ཡོད

XS
SM
MD
LG