ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཝུ་ཁན་མི་མང་གིས་བདམས་པའི་ས་གནས་འགོ་ཁྲིད་ལ་གཞུང་གིས་ཉེས་འཛུགས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༢༠༡༡་ལོར་རྒྱ་ནག་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཀོང་ཏུང་ཞིང་ཆེན། ཝུ་ཁན་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་མི་མང་གིས་གཞུང་གི་འགོ་ཁྲིད་ཚོས་ལྐོག་ཟ་དང་ཁྲིམས་འགལ་བྱས་ཏེ། ཁོ་ཚོས་ས་གནས་མི་མང་གི་བདེ་སྡུག་ལ་ལྟ་རྟོག་བྱེད་ཀྱི་མེད་པར་ངོ་རྒོལ་བྱས་པ་དང་། གྲོང་གསེབ་པ་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བསྐོ་བཞག་བྱས་པའི་ས་གནས་དེའི་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་དྲུང་ཆེ་དང་ཉེན་རྟོག་པ་རྣམས་མཐར་སྐྲོད་བཏང་བ་མ་ཟད། གྲོང་གསེབ་པ་ཚོས་དམངས་གཙོའི་ལམ་ནས་ས་གནས་དེར་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་དྲུང་ཆེ་ཞིག་འོས་འདེམས་བྱས་པ་དང་།

XS
SM
MD
LG