ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༤

བོད་ཀྱི་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་༧་པ་དེ་འགོ་འཛུགས་བྱས་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་བཞུགས་རྡ་རམ་ས་ལར་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་༧་པ་དེ་་སྐྱོང་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། འདི་ཟླའི་ཚེས་༢༤་ནས་འགོ་འཛུགས་ཏེ་ཉིན་མ་གསུམ་རིང་གི་ཚོགས་ཚེན་འདི་ནི་རྒྱལ་ཡོངས་་དམངས་གཙོ་་ཚོགས་པའི་ཚོགས་པའི་ས་གནས་ཡན་ལག་༢༠ནས་ཚོགས་མི་ཁག་ཆེད་བཅར་ཞུས་པ་ལྟར། ཚོགས་ཆེན་འདིའི་མགྲོན་གྱི་གཙོ་བོར་་བཀའ་ཟུར་ཀྲིརྟི་རིན་པོ་ཆེ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG