ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་མི་བརྒྱ་ཕྲག་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གཞུང་གི་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཡོད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཧེ་ནཱན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཀྲང་ཀྲུའུ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཨིར་ཀཱི་ཐང་ཆེན་དུ་ ཕྲུ་གུའི་ཕ་མ་དང་ སློབ་ཕྲུག་བཅས་བརྒྱ་ཕྲག་ལྔ་སྐོར་ཞིག་གི་ལག་ཏུ་ ཤེས་ཡོན་གྱི་སྲིད་བྱུས་དྲང་བདེན་དགོས་ཞེས་པའི་འབོད་ཚིག་འཁོད་པའི་ཡིག་སྦྱང་འཁྱེར་ཏེ་ ངོ་རྒོལ་བྱས་ཡོད་པ་དང་ ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་དེ་རྣམས་ཀྱིས་ རང་ཉིད་གནས་ཡུལ་ཞིང་ཆེན་དེའི་ནང་ མཐོ་སློབ་ལ་ཞུགས་རྒྱུའི་ས་མིག་ཧ་ཅང་དཀོན་དྲགས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ ཕྲུ་གུ་མང་པོ་ཞིག་མཐོ་སློབ་ལ་འཛུལ་རྒྱུའི་ཡིག་རྒྱུགས་འཕྲོད་པ་ཡིན་རུང་

XS
SM
MD
LG