ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གི་ནང་བྱེ་ཐང་རྒྱ་ཆེ་རུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཨེ་ཤི་ཡ་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གི་ནང་ ལོ་ལྟར་བྱེ་ཐང་རྒྱ་ཆེ་རུ་ཕྱིན་སྟེ་ ས་གཞི་གཤིན་པོ་སྤྱི་ལེ་གྲུ་བཞི་མ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་རྩ་མེད་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་དེ་ནི་ ད་ཕན་བྱུང་མྱོང་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་གི་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་ཅིང་ ད་ཆ་རྒྱ་ནག་གི་ས་ཁྱོན་སྤྱིིའི་བཞི་ཆ་གཅིག་ལྷག་བྱེ་ཐང་ལ་གྱུར་ཟིན་པ་འམ་ ཡང་ན་འགྱུར་བཞིན་པའི་གནས་སུ་གྱར་ཡོད་པ་རེད་

XS
SM
MD
LG