ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༧

ཨ་མི་རི་ཀ་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་རྒྱ་གར་གྱི་ཐད་རྩོད་གླེང་བྱས་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཉེ་དུས་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲན་དགོས་མཁོ་མཁོ་སྤྲོད་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ནང་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་བྱས་པར་ རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ དགག་ཆ་བྱས་པར་བརྟེན་ ཨ་མི་རི་ཀའི་གཞུང་གིས་ རྒྱ་གར་མཐུན་ཚོགས་དེའི་ནང་འཛུལ་བཞུགས་བྱ་རྒྱུར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་རྒྱ་གར་ལ་མཐུན་ཚོགས་དེའི་ཚོགས་ཁོངས་རྒྱལ་ཁབ་ཆགས་རྒྱུའི་ཆ་རྐྱེན་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་ཨ་མི་རི་ཀའི་ཕྱི་སྲིད་ལྷན་ཁང་གི་མགྲིན་ཚབ་པས་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་

XS
SM
MD
LG