ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༣/༡༢/༠༡

རྒྱ་གར་གྱིས་རང་གི་སྐྱེད་མ་ལྟ་བུ་བརྩི་སའི་ཆུ་མོ་གང་གཱ་འཇིག་ལ་ཉེ་བའི་སྐོར།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ནས་རྒྱུགས་པའི་ཆུ་མོ་གང་གཱ་ནི་འཛམ་གླིང་ནང་ནས་གཙང་ཆུ་གལ་གནད་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་ ཆུ་མོ་གང་ག་ནི་རྒྱ་གར་གྱི་ཧིན་དུའི་ཆོས་དད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཧ་ཅང་རྩ་ཆེར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ འོན་ཀྱང་ཆུ་མོ་གང་གཱ་ད་ཆ་འཇིག་ལ་འགྲོ་བའི་ཉེན་ཁའི་གནས་སུ་གྱར་ཡོད་པའི་སྐོར་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG