ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༥/༢༤

ལིང་ཅི་ཧྭ་ལ་དངོས་སུ་ཉེས་འཛུགས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་གཞུང་གི་ཁྲིམས་སྦྱོར་པས་སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་ཧུ་ཅིན་ཐའོ་ཡི་དུས་སྐབས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་ཟུར་པ་ལིང་ཅི་ཧྭ་ལ་དངོས་སུ་ལྐོག་ཟ་བྱས་པ་དང་དབང་ཆ་བེད་སྤྱོད་ལོག་པ་བཏང་བ། ཁོ་པས་རིང་གི་དགའ་ཉེ་གྲོགས་པོ་སོགས་ལ་ཁེ་ཕན་སྤྲད་ཡོད། ལིང་ཅི་ཧྭས་ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་ཏུ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གསང་བའི་གནས་ཚུལ་ལྐོག་འཁྱེར་བྱས་ཏེ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ལ་འགལ་འཛོལ་བྱུང་བ་ཧ་ཅང་གི་ཚབས་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ཞེས་གཞུང་གི་བརྙན་འཕྲིན་ཐོག་ཏུ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་འདུག

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG