ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༥/༢༨

འབར་མའི་ཀ་ཅིན་མངའ་ཁུལ་གྱི་ཚོགས་པ་ཞིག་རྡ་རམ་ས་ལར་གཟིགས་སྐོར་དུ་ཕེབས་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

འབར་མའི་ཀ་ཅིན་མངའ་ཁུལ་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་ཞིག་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་གཟིགས་སྐོར་དུ་ཕེབས་ཡོད་པ་དང་། གཟིགས་སྐོར་གོ་སྒྲིག་པ་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་འབྲེལ་མཐུད་ལས་ཁང་གི་ཨེ་ཤི་ཡའི་འབྲེལ་མཐུད་པས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་གསལ་བྱས་ན་འབར་མའི་མངའ་འོག་ཏུ་རང་སྐྱོང་གི་ཐོབ་ཐང་ཡོང་ཐབས་སུ་འབད་བརྩོན་གནང་མཁན་གྱི་ཀ་ཅིན་མངའ་ཁུལ་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་དེ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ལྟེ་གནས་རྡ་རམ་ས་ལར་ཕེབས་དགོས་དོན་ནི་བོད་མིའི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ཉམས་མྱོང་དང་འཛིན་སྐྱོང་ལས་དོན།

XS
SM
MD
LG