ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༣/༡༢/༡༢

ཨཽ་བྷ་མ་ཡིས་ཨེ་ཤི་ཡེའི་མི་རིགས་ཡིན་པའི་ཨ་རི་བ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་འདིའི་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་ཆ་ཤས་ཤིག་རེད་ཅེས་གསུངས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨེ་ཤི་ཡ་དང་ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོའི་ཁུལ་གྱི་མི་རྒྱུད་ཨ་མི་རི་ཀ་བ་རྣམས་ཀྱི་མཐུན་ཚོགས་ཤིག་གིས་གོ་སྒྲིག་བྱས་པའི་དགོང་དྲོའི་གསོལ་སྟོན་ཞིག་གི་ཐོག་ སྲིད་འཛིན་བྷ་རག་ཨཽ་བྷ་མ་མཆོག་གིས་ འཕྲོད་སྟེན་ལྟ་སྐྱོང་དང་ ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོའི་ཐོབ་ཐང་ དེ་བཞིན་ ཕྱི་མི་གཞིས་ཆགས་བཅས་ཚུད་པའི་གནད་དོན་རྒྱ་ཆེའི་ཐད་གཏམ་བཤད་གནང་ཡོད་ཅིང་ སྐབས་དེར་སྲིད་འཛིན་མཆོག་གིས་དེར་འདུས་པའི་ཨེ་ཤི་ཡེའི་མི་རྒྱུད་ཡིན་པའི་ཨ་མི་རི་ཀ་བ་དེ་རྣམས་ལ་ ཁྱེད་ཚོ་ནི་ རྒྱལ་ཁབ་འདིའི་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་ཆ་ཤས་གལ་ཆེན་ཞིག

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG