ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༣/༠༩/༢༦

སྔ་ལོ་རྒྱ་ནག་ནས་ཕྱིར་འབུད་བཏང་བའི་གསར་འགོད་པ་ཨུར་སུ་ལཱ་ལ་གནས་འདྲི་བྱས་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་དང་བོད་ནང་གི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཕྱི་བསྒྲགས་མི་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་ ཐབས་བརྒྱ་བྱུས་སྟོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ལུགས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་ཡོད་པ་རེད་ ལྕམ་ཨུར་སུ་ལཱ་ཡིས་ རྒྱ་ནག་གི་དབང་བསྒྱུར་འོག་ཡོད་པའི་ཤིང་ཅང་གི་ཡུ་གུར་ཁ་ཆེའི་ཐད་འཛིན་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་སྐོར་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG