ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༣/༡༠/༠༢

རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣས་བསྡོད་ཁྱིམ་སྲུང་བསྐྱོབ་བྱེད་མཁན་གྱི་གྲོང་གསེབ་མི་མང་ལ་བརྡུང་བརྡེག


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གི་ཞིང་ཆེན་ཧེ་ནེན་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཧཡེ་ཀུ་ཡི་ཕྱི་ལོགས་སུ་ཡོད་པའི་གྲོང་གསེབ་ཞིག་གི་ནང་ བསྡོད་ཁྱིམ་བཤིག་ཧྲལ་གཏོང་བར་སླེབས་པའི་གཞུང་འབྲེལ་ལས་བྱེད་དང་ལས་མིས་ཁང་ཁྱིམ་སྲུང་བསྐྱོབ་བྱེད་ཐབས་བྱེད་མཁན་གྲོང་གསེབ་མི་མང་དང་བུ་ཕྲུག་བཅས་པར་ཡ་ང་སྙིང་རྗེ་མེད་པར་འབེར་རྒྱུགས་ཀྱི་བརྡུང་བརྡེག་དྲག་པོ་བཏང་བའི་བརྙན་པར་ཕྱི་བསྒྲགས་བྱུང་བའི་རྗེས་ འབྲེལ་ཡོད་གཞུང་འབྲེལ་མི་འགའ་ཤས་ཤིག་ལས་གནས་ནས་དགོངས་ཞུ་བྱེད་དགོས་ཐུག་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG