ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༣/༡༠/༠༢

ཨིལ་ཧམ་ཐོ་དྷི་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་ཡུལ་གྱི་འོས་མིའི་གྲས་སུ་བདམས་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཚེ་བཙོན་གྱི་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་དེ་ད་ལྟ་བཙོན་ཁང་དུ་ཡོད་པའི་ཡུ་གུར་པའི་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཨིལ་ཧམ་ཐོ་ཌི་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་རང་དབང་ཚོགས་པ་བཅུས་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦་ལོའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་འཐབ་རྩོད་པའི་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་འོས་པའི་འོས་མིའི་ཁོངས་སུ་བདམས་ཡོད་ཅིང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG