ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༥/༣༠

བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་འཕུར་མདེལ་ཚོད་ལྟ་སླར་ཡང་ལམ་ལྷོང་མ་བྱུང་བ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉེས་ཆད་ལ་བརྩིས་མེད་བྱས་ནས་བྱང་ཀོ་རི་ཡས་སླར་ཡང་འཕེན་རྒྱང་འབྲིང་བའི་འཕུར་མདེལ་ཞིག་ཚོད་ལྟ་བྱས་ཀྱང་དེ་ལ་ལམ་ལྷོང་མ་བྱུང་བར་སྐར་ཆ་འགའ་ཤས་ཀྱི་ནང་དུ་མར་ས་ཐོག་ཏུ་ལྷུང་ཡོད་སོང་ཞེས་ལྷོ་ཀོ་རི་ཡས་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་ཡོད་པ་རེད། །

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG