ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༤

ལོ་བཅུའི་ནང་དུ་འཛམ་གླིང་གི་གསར་འགོད་རང་དབང་གི་ཚད་དམའ་ཤོས་སུ་ལྷུང་བ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་མི་རི་ཀའི་རང་དབང་ཁང་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགོད་རང་དབང་གི་ཚད་གཞི་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པའི་སྙན་ཐོ་ཞིག་སྤེལ་ཡོད་པ་དང་། ད་ལྟ་གསར་དུ་ཐོན་དུ་སྙན་ཐོ་དེར་འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་གསར་འགོད་རང་དབང་གི་ཚད་གཞི་ཆེས་དམའ་ཤོས་སུ་ལྷུང་ཡོད་ཅིང་། ༢༠༡༥་ལོར་འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་གསར་འགོད་རང་དབང་ལ་དམ་དྲག་ནན་པོ་ཐེབས་པ་དེ་ནི། འདས་པའི་ལོ་བཅུ་ཕྲག་ཅིག་ལྷག་གི་ནང་དུ་བྱུང་མྱོང་མེད་པའི་གསར་འགོད་རང་དབང་བཀག་སྡོམ་ཆེ་ཤོས་ཕོག་འདུག་ཅེས་བཀོད་ཡོད་པ་རེད།།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG