ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༣

ཡུ་གུར་པ་ཏུལ་ཁུན་ཨི་སའི་ཐོངས་མཆན་ཕྱིར་བསྡུ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་འཇར་མན་ཎིར་ཡོད་པའི་འཛམ་གླིང་ཡུ་གུར་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མཐོ་རིམ་ལས་སྣེ་ཏུལ་ཁུན་ཨི་ས་རྒྱ་གར་དྷ་རམ་ས་ལར་ཕེབས་ཏེ། ཁོང་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་དམངས་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ཁང་། རྒྱ་ནག་གི་དམངས་གཙོ་དང་ཡུ་གུར་པའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་པའི་བཅས་ཀྱི་མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་འདུ་ཞིག་འཚོགས་འཆར་ཡོད་པ་དེར་ཞུགས་འཆར་ཡོད་མོད། འོན་ཀྱང་དེ་རིང་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ཏུལ་ཁུན་ཨི་ས་ལ་སྤྲད་ཟིན་པའི་ཐོངས་མཆན་ཕྱིར་བྱས་པ་ཡིན་ཞེས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད་ཅིང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG