ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༨

ཨ་རིའི་མཚོ་དམག་གི་ལྡིང་དཔོན་ཞིག་ལ་སོ་མྱུལ་གྱི་ནག་ཉེས་ཕོག་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་མི་རི་ཀའི་མཚོ་དམག་གི་ལྡིང་དཔོན་བཀོད་འདོམས་པ་ཨེ་ཌི་ཝར་ཌི་ལིན་གྱི་སྐྱེས་ཡུལ་ཐེ་ཝན་ཡིན་པ་དང་། ཁོ་པའི་ཕ་མ་གཉིས་ལོ་མང་གོང་དུ་ཨ་མི་རི་ཀར་གཏན་སྡོད་གཞིས་ཆགས་སུ་ཡོང་སྟེ། ༢༠༠༨་ལོར་ཨེ་ཌི་ཝར་ཌི་ལིན་ཨ་མི་རི་ཀའི་སྤྱི་དམངས་སུ་གྱུར་ཡོད་ཅིང་། ཨ་མི་རི་ཀའི་མཚོ་དམག་གི་གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་ཆའི་ནང་དུ་འཁོད་པ་ལྟར་ན། ཨེ་ཊི་ཝར་ཌི་ལིན་ལ་ཨ་རིའི་མཚོ་དམག་གི་སྐོར་གཡེང་དང་མྱུལ་ཞིབ་དབུས་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་དུ་ལས་བགོས་བརྒྱབ་སྟེ།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG