ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༦/༡༤

ས་གནས་བོད་མི་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཚོར་ལས་ཀ་མི་སྤྲོད་པའི་ཞུ་གཏུག


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

མདོ་སྨད་རྨ་ཆུའི་ཕྱོགས་སུ་སློབ་ཆེན་ཐོན་པའི་བོད་པ་སློབ་མ་ཚོར་རྫོང་སྲིད་གཞུང་གིས་གཏན་འཇགས་ཀྱི་ལས་གནས་མི་སྤྲོད་ཅིང་། ས་གནས་དེའི་སློབ་ཆེན་ཐོན་པའི་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཚོའི་ཚབ་ལ་རྒྱབ་རྟེན་དང་ལྟག་སྒོ་ཡོད་པའམ། ཡང་ན་ལྐོག་དངུལ་སྤྲོད་མཁན་ས་གནས་གཞན་གྱི་མི་ཚོར་ལས་ཀའི་གོ་སྐབས་སྤྲད་ནས་དྲང་བདེན་མིན་པའི་བྱ་སྤྱོད་ལག་ལེན་བསྟར་གྱི་ཡོད་པར་ན་གཞོན་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཚོས་ཞུ་གཏུག་བྱས་པ་དང་། སྐབས་དེར་རྫོང་གི་སྤྱི་བདེ་མི་སྣ་ཡོང་ནས་ཞུ་གཞུག་པ་རྣམས་བཙན་གྱིས་ཁ་གཏོར་བ་དང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG