ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༣/༡༢/༠༡

ཧོང་ཀོང་གནམ་ཐང་ཁུལ་དུ་དཔེ་དེབ་ཚོང་ཁང་ཉུང་དུ་བཏང་བ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཧོང་ཀོང་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནམ་ཐང་གི་འགྲུལ་པ་ཐོན་སའི་བར་འཁྱམས་དེར་ཡོད་པའི་དཔེ་དེབ་ཚོང་ཁང་གི་གྲངས་འབོར་ཉུང་དུ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་དང་ ས་གནས་དེར་ཡོད་པའི་དབྱིན་སྐད་དུ་Page One དཔེ་དེབ་ཚོང་ཁང་དེ་ཚོའི་ཚབ་ཏུ་ རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་མོ་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཚོང་ལས་ཁང་ཞིག་གིས་གཉེར་བའི་གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་ཞིག་གི་སྟངས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ་སོགས་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG