ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༣/༠༡

རྒྱ་ནག་གིས་བལ་ཡུལ་བར་རི་ལེའི་ལྕགས་ལམ་འཛུགས་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་བྱས་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཉེ་བའི་ཆར་བལ་ཡུལ་གྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་ཁུལ་དུ་གནས་སྡོད་བྱེད་མཁན་མི་རིགས་ཚོས་ངོ་རྒོལ་བྱས་པ་ལ་རྒྱ་གར་ཕྱོགས་ནས་བཅའ་དངོས་སྐྱེལ་འདྲེན་ ཐུབ་མིན་གྱི་དཀའ་ངལ་དེ་རིགས་བསྐྱར་དུ་་མི་ཡོང་བ་བྱ་རྒྱུའི་སླད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་བརྒྱུད་ནས་་རྒྱ་ནག་དང་་བལ་ཡུལ་གཉིས་དབར་རི་ལེའི་ལྕགས་ལམ་གསར་འཛུགས་ཡོང་བའི་རེ་སྐུལ་བྱས་པར་ རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁས་ལེན་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG