ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༤

བཙན་བྱོལ་བོད་མིས་དམངས་གཙོའི་འོས་བསྡུའི་ཐོག་ནས་སྲིད་སྐྱོང་དང་སྤྱི་འཐུས་འོས་བསྡུ་གནང་བ།


སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ལོའི་ཟླ་༣ཚེས་༢༠ཉིན་ནི་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྲིད་སྐྱོང་དང་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་ཆེན་མོ་ཡིན་པས། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་གནས་ཡུལ་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་འོས་བསྡུའི་ས་ཚིགས་བཅུ་ཆེད་བཙུགས་ཀྱིས་འོས་བསྡུ་གནང་ཡོད་པའི་ཐོག་ཚེས་༢༠ཉིན་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་གནས་ཡུལ་ཡུལ་གྲུ་ཨའོ་སི་ཁྲོ་ལི་ཡ་ནས་ཐོག་མར་འོས་བསྡུ་དབུ་བཙུགས་གནང་ཞིང་། མཐར་ཨ་རིའི་ནུབ་ཕྱོགས་མངའ་ཁུལ་ནས་མཇུག་སྒྲིག་གནང་གི་ཡོད་འདུག གཤམ་ལ་བཞུགས་སྒར་ཁུལ་གྱི་འོས་བསྡུའི་སྐོར་ལ་བསྟན་འཛིན་བཟང་མོ་ལགས་ཀྱིས་བཏང་གནང་བའི་གནས་ཚུལ་འདི་གསན་རོགས་གནང་།

XS
SM
MD
LG