ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༣

བོད་རང་བཙན་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པས་གཙང་པོ་དང་ཆུ་རག་ལ་དོ་སྣང་གི་ལས་འགུལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ལོ་ལྟར་ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་ཚེས་༡༤ཉིན་མོ་དེ་བཞིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་གཙང་པོ་དང་ཆུ་རག་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་པའི་ཉིན་མོ་ཞིག་ལ་སྲུང་བརྩི་ཞུ་སྲོལ་ཡོད་པ་ལྟར་བོད་རང་བཙན་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་ཡར་ཀླུང་གཙང་པོའི་ཐོག་ལ་ཛམ་ཆུ་རག་བརྒྱབས་ཡོད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་གནོད་འཚེ་གང་ཙམ་ཡོང་གི་ཡོད་མིན་ལ་དོ་སྣང་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཞིག

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG