ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༤/༡༩

༸གོང་ས་མཆོག་བཞུགས་སྒར་ལ་ཞབས་སོར་བདེ་དབར་འཁོད་ཡོད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཨ་རིར་སྐུའི་ལྒང་པའི་སྨན་བཅོས་ལེགས་གྲུབ་དང་དེ་བཞིན་སུད་སི་གྲོང་ཁྱེར་ཇི་ནི་ཝར་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཟུར་ཚོགས་ལྷན་ཚོགས་ལགསུངས་བཤད་སོགས་ཀྱི་མཛད་འཆར་ཁག་ལེགས་པར་བསྐྱངས་ཟིན་པའི་རྗེས་མགོན་གང་ཉིད་ད་ཆ་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་ཞབས་སོར་བདེ་དབར་འཁོད་ཡོད་པའི་སྐོར་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG