ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༩

ལྕམ་ནན་སེ་ཕྷེ་ལོ་སི་མཆོག་དང་སྐུ་ཞབས་མྷེག་གོ་ཝེན་གྱི་འབོད་སྐུལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ན་ནིང་ལོ་མཇུག་ཏུ་བོད་ལ་ཕེབས་པའི་ཨ་མི་རི་ཀའི་དམངས་གཙོ་སྲིད་དོན་ཚོགས་པའི་དབུ་ཁྲིད་དང་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་ལྕམ་ནན་སེ་ཕྷེ་ལོ་སི་མཆོག་དང་མཱ་སེ་ཆུ་སྷེ་སི་མངའ་སྡེའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་མྷེག་གོ་ཝེན་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་གྱི་ཉིན་མོ་འདིར་ཨ་རིའི་གཞུང་དང་རང་དབང་ལ་དགའ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚོས་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞིག་ཞུས་ཡོད་པ་རེད།།

XS
SM
MD
LG