ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༥/༣༡

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཐེ་ཝན་གྱི་རྒྱལ་སའི་ནང་གོམ་བགྲོད་བྱས་ཡོད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཐེ་ཝན་གྱི་ནང་ཡོད་པའི་བོད་མི་དང་ བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་དང་སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་ཉི་ཤུ་ལྷག་གི་ཚོགས་མི་ དེ་བཞིན་ གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་༢༠༠ལྷག་གིས་ ཐེ་ཝན་གྱི་རྒྱལ་སའི་ནང་གོམ་བགྲོད་བྱས་ཏེ་ རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ལ་འཛིན་པའི་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་དང་ རྒྱ་ནག་གི་བཙན་གནོན་འོག་གནས་པའི་བོད་མི་རྣམས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་དང་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་གསལ་སྟོན་བྱས་ཏེ་ བོད་མིའི་རང་དབང་སྒེར་ལངས་ཀྱི་དུས་དྲན་ལ་སྲུང་བརྩི་ཞུས་ཡོད་འདུག

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG