ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༣/༠༩/༢༥

ཀེ་མར་རུྗ་ཡི་འགོ་གཙོས་བཙོན་གྱི་བཅད་ཁྲ་བཏང་བར་ཞུ་ལོག་གི་སྙན་ཞུ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཀེམ་བྷོ་ཌི་ཡེའི་ཀེ་མར་རུྗ་དམར་ཤོག་གི་མཐོ་རིམ་འགོ་གཙོ་ལྷག་བསྡད་གཅིག་གིས་ དེ་སྔ་སྲིད་དབང་བཟུང་བའི་སྐབས་སྤྱི་ཚོགས་དྲང་བདེན་ཡོང་ཐབས་སུ་འཐབ་རྩོད་བྱས་པ་ལས་ དེ་མིན་གྱི་དམིགས་ཡུལ་གཞན་གང་ཡང་བཅང་རྒྱུ་མ་བྱུང་ཞེས་ འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་ཁང་གིས་ རང་ལ་ཚེ་བཙོན་གྱི་བཅད་ཁྲ་བཏང་བར་ཞུ་ལོག་རྒྱག་པའི་སྐབས་བརྗོད་ཡོད་པ་རེད་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG