ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༦

སྲིད་འཛིན་ཨོ་བྷ་མ་ཀུ་པ་རྒྱལ་ཁབ་ལ་འཚམས་འདྲིར་ཕེབས་འཆར་ཡོད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ད་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་༣་པའི་ཟླ་དཀྱིལ་དུ་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་ཨོ་བྷ་མ་ཀུ་པ་རྒྱལ་ཁབ་ལ་འཚམས་འདྲིར་འཁྱུག་ཙམ་ཕེབས་འཆར་ཡོད་པ་དང་། ༡༩༥༩་ལོར་ཧྥི་ཌལ་ཁེ་སི་ཊི་རོས་ཀུ་པ་རྒྱལ་ཁབ་ལ་དམར་ཤོག་གི་གསར་བརྗེ་བསླངས་ཏེ། ཀུ་པ་སྐབས་དེར་ཨུ་རུ་སུའི་ཕྱོགས་གཏོགས་སུ་སོང་ནས་བཟུང་། འདས་པའི་དུས་རབས་ཕྱེད་ཀ་ལྷག་ལ་ཨ་མི་རི་ཀ་དང་ཀུ་པ་གཉིས་ལ་ཕྱི་འབྲེལ་ཆད་ཅིང་། ཨ་མི་རི་ཀ་བ་ཚོ་ཀུ་པ་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཐད་ཀར་འགྲིམ་འགྲུལ་བྱ་མི་ཆོག་པའི་བཀག་སྡོམ་བྱས་མོད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG