ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༥/༣༠

བཞུགས་སྒར་དུ་བོད་རང་བཙན་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པས་བོད་བསྐྱར་གསོའི་ལས་འགུལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་རང་བཙན་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པས་ བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་ བོད་ཀྱི་བདག་དབང་བསྐྱར་གསོ་བྱ་རྒྱུར་དམིགས་པའི་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་ཡོད་ཅིང་ དེ་ཡང་ ཕྱི་ལོ་༢༠༡༣ལོའི་ཟླ་བ་གཉིས་པའི་ཚེས་༡༣ཉིན་ འཛམ་གླིང་གི་ས་ཕྱོགས་གང་སར་ཡོད་པའི་བོད་རང་བཙན་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་ དེ་སྔ་༧གོང་ས་སྐུ་འཕྲེང་༡༣པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བོད་རང་བཙན་བསྐྱར་ནན་གྱི་གསལ་བསྒྲགས་བསྩལ་ཏེ་ ལོ་བརྒྱ་འཁོར་བའི་དུས་དྲན་ལ་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་སྲུང་བརྩི་ཞུ་བའི་སྐབས་སུ་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG