ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༣/༡༠/༠༢

རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་མདུན་གྱི་སྲང་ལམ་ལ་ལིའུ་ཤཱའོ་བྷོ་ཞེས་མིང་གདགས་རྒྱུར།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་མི་རི་ཀར་ཡོད་པའི་རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་མདུན་གྱི་སྲང་ལམ་གྱི་མིང་ལ་ རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐད་ལྟ་སྤྱོད་མི་མཐུན་པ་སྙན་གྲགས་ཅན་ཞིག་གི་མིང་གདགས་རྒྱུའི་གྲོས་འཆར་ཞིག་ལ་ ཨ་མི་རི་ཀའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་རྣམས་ཀྱིས་མགྲིན་དབྱངས་གཅིག་འགྱུར་གྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་ཡོད་ཅིང་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG