ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༧/༡༧

བལ་ཡུལ་གྱི་སྲིད་བློན་རྒྱ་གར་ལ་ཕེབས་འཆར་ཡོད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བལ་ཡུལ་དང་རྒྱ་གར་གྱི་འབྲེལ་ལམ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུར་དམིགས་ཏེ་ གཟའ་འཁོར་རྗེས་མ་ བལ་ཡུལ་གྱི་སྲིད་བློན་སྐུ་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་རྒྱལ་དོན་འཚམས་འདྲི་གཟིགས་སྐོར་གནང་འཆར་ཡོད་པའི་གསལ་བསྒྲགས་གནང་ཡོད་པ་དང་ སྲིད་བློན་ཨོ་ལི་ཡིས་ རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་དེ་ ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ལ་གནས་ཐབས་མེད་པ་དང་ངེས་པར་དུ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པ་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG